seminar bezwaarschriftencommissie

Seminar
Wille Donker Advocaten

Nuttige juridische tips

Van Leijen

14-08-2013 ECLI:NL:RVS:2013:753 Raad van State

★★★☆☆ Kern: relatie tussen activiteit werk en werkzaamheden (2.1, lid 1, aanhef en onder b, van de Wabo) en de activiteit planologisch strijdig gebruik (2.1, lid 1, aanhef en onder c, van de Wabo); reguliere procedure van toepassing in plaats van de uitgebreide procedure; vergunning van rechtswege. “De rechtbank heeft terecht de reguliere procedure op de voorbereiding van het besluit op de aanvraag van toepassing

[...] lees verder